Artikkel om "Flåttbårne sykdommer hos hund" fra Veterinærinstituttet


http://www.vetinst.no/Faktabank/Alle-faktaark/Flaattbaarne-sykdommer-hos-hund