Foringsråd for valper...
 

Valper vokser fort, og har et høyt næringsbehov, men svært liten magekapasitet. Foring den første levetiden er derfor spesielt viktig, og her kommer noen gode råd.

Hvor mye og ofte skal valpen fores?

Når det gjelder formengder pr måltid bør en bruke skjønn. Ta utgangspunkt i foringsmengden som er anbefalt på i foringstabellen som står trykket på sekken. Hvis matskålen alltid er tom etter hvert måltid kan man øke formengden forsiktig. Omvendt bør man redusere rasjonen hvis det alltid er mye hundefor igjen.

Matrester og eventuelt våtfor bør brukes i begrensede mengder. Dette på grunn av at det vil bli ubalanse mellom næringsstoffer i totalrasjonen. Dermed kan det bli vanskelig å få tilført nok energi og næringsstoffer i den kraftige vekstperioden til valpen. Tilførselen av vitaminer og mineraler vil også komme ut av kontroll ved bruk av store mengder matrester. På en annen side kan matrester og våtfôr i små mengder bidra positivt med hensyn til foropptak i tilfeller der det oppstår matleihet hos valpen.

Del opp dagsrasjonen i minst 3-4 måltider pr dag frem til valpen er ca 6 måneder gammel. Etter 6 måneder kan man gå over til 2 måltider pr dag.

Unngå alt for mange godbiter mellom måltidene. Dette kan føre til en overvektig og matlei valp. Valpen skal være valpetrinn og livlig - ikke fet. Fettceller som dannes i ung alder forsvinner aldri.

Serveringstips for hundefor

Alle typer tørrfor til hund bør bløtes opp før servering. Oppbløtt hundefor har bedre smakelighet, og fordøyes bedre av valpen. Tørt hundefor suger vann og sveller. En valp som spiser store mengder tørt hundefor kan i verste fall få mageproblemer, med oppkast og dårlig forutnyttelse som resultat. Hundeforet bør bløtes i lunket vann i minimum 20-30 minutter før foring da de fleste valper foretrekker også lunket hundefor.

Rutiner rundt måltidet

Det er viktig å innarbeide gode foringsrutiner mens valpen er liten. Innfør gjerne et fast signal når det skal gis hundefor slik at valpen fokuserer på foret med en gang. Dette setter i gang utskillelse av fordøyelsessekreter som bidrar til bedre utnyttelse av hundeforet.

Hvis valpen ikke har spist opp hundeforet i løpet av 15-20 minutter bør matskålen fjernes, og det gis ikke nytt for før neste ordinære måltid. På den måten unngår man at valpen går og "småspiser" hele dagen, noe som igjen kan føre til at valpen blir matlei.

La valpen få nødvendig ro under måltidene.

Oppbevaring av hundefor

Hundeforet må være friskt, og ikke overgått holdbarhetsdatoen. På sekken står det trykket produksjonsdato. Oppbevar hundeforet tørt og kjølig. Sekken bør ikke stå åpen for da kan lukt og smak gå tapt. Bruk gjerne en forbeholder med tett lokk.

Bytte til annet hundefor

Hvis valpen har fått et annet valpefor hos oppdretteren er det viktig å skifte gradvis over. Bruk gjerne 14 dager med gradvis overgang fra det opprinnelige hundeforet og over på nytt. På denne måten får valpen tid til å venne seg til det nye hundeforet, og man unngår tilfeller av løs mage. Gradvis forskifte gjelder i alle tilfeller der man endrer fortype. Også når man går over fra valpefor til voksent hundefor.


Foringsråd for hunder i hardt arbeid...
 
 

Riktig foring og høyt for- og vannopptak er, sammen med trening, de faktorene som bestemmer hundens evne til å yte maksimalt, enten det er som gjeterhund, under jakt eller i konkurranse.

I trening, jakt eller under løp øker hundens energibehov med opptil 3-6 ganger normalt vedlikeholdsbehov. I de fleste tilfeller vil det være omtrent umulig å tilfredstille dette høye energibehovet uten å gi hunden et høyenergi hundefor. Et klassisk symptom på feilforing i forbindelse med tøff fysisk aktivitet er redusert hold og nedsatt yteevne.

Under trening, jakt og løp utsettes hunden for langt større psykiske og fysiske påkjenninger enn ellers. Dette medfører først og fremst et økt behov for energi. I tillegg vil kravet til tilførsel av enkelte næringsstoffer for øvrig være annerledes enn i perioder med lav aktivitet.

Energi i hundefor

Energien i et hundefor kommer fra de tre hovednæringsstoffene protein, fett og karbohydrater. Fett inneholder godt og vel dobbelt så mye energi som protein og karbohydrater. Den letteste og mest effektive måten å øke energiinnholdet i et hundefor på, er å øke fettinnholdet.

Fordøyeligheten eller tilgjengeligheten på fettet er i tillegg avgjørende for energiverdien. Råvarer med høy fordøyelighet på fettet samt god fordeling mellom vegetabilsk og animalsk fett bidrar til å øke energiverdien i hundeforet. Et tørrfor til hund som skal fungere godt under trening og jakt bør ha et fettinnhold på minimum 22%, og opp mot 30% under løp, for å dekke det høye energibehovet. Det vil si et energiinnhold på mellom 16-18 MJ OE/kg.

Karbohydrater i hundefor

Karbohydrater er også en god energikilde i hundefor. Her er det først og fremst stivelsesinnholdet som bestemmer energiverdien. Lett tilgjengelig stivelse bidrar med glukose og videre glykogen som gir den lettest tilgjengelige energien til musklene. Trevler og fiber er også karbohydrater, men har ingen eller til dels negativ energiverdi. Derfor bør trevleinnholdet i et hundefor til hunder i hardt arbeid være forholdsvis lavt.

Proteiner i hundefor

Proteiner er først og fremst byggematerialer i kroppen og er nødvendig for å danne celler og vev. Hos en utvokst hund er behovet for proteiner forholdsvis lavt. Proteiner har en energiverdi på linje med karbohydrater, men for mye proteiner er negativt. Proteiner består i stor grad av nitrogen og ved høyt innhold i hundeforet må overskuddsnitrogenet skilles ut via urin. Dette er en belastning på nyrer og urinveier. Videre vil store mengder nitrogen i fordøyelsessystemet legge forholda til rette for oppvekst av mikroorganismer. Dette gir igjen større fare for utbrudd av diaré og bløt avføring. Samtidig vil hundens væskebehov øke i en periode der væskeinntaket kan være problematisk nok i seg selv.

Overgang til høyenergi hundefor

Trening til jaktperioden eller løpssesongen bør starte i god tid. Her er det snakk om å trene opp muskelmasse og effektivisere kroppens evne til omsetning av næringsstoffer og energi. Videre få økt antall røde blodlegemer og dermed bedret oksygenopptaket. Gjennom systematiske og riktige treningsmetoder, samt god foring i minimum 2-3 måneder før jakta eller løpssesongen, oppnår en at hunden er i toppform når det virkelig gjelder.

Overgangen fra vanlig hundefor til for beregnet på ekstra aktive hunder bør skje senest i forbindelse med oppstart av treningsperioden. Dermed kan det økte energibehovet lettere imøtekommes helt fra starten av. Ellers er det gunstig at hunden er vant til et hundefor med mye fett i god tid. Dette fordi hunden dermed effektiviserer sin fettomsetning og blir i stand til å takle lange perioder med store anstrengelser.

Praktiske råd om foring av hund

For det første bør alt hundeforet bløtes opp i vann 10-20 minutter før det gis til hunden. Alternativt kan hundeforet gis tørt, men da med rikelige mengder vann i matskåla. Ved å bløte opp hundeforet bedres vannopptaket, noe som er svært viktig i forbindelse med trening og ikke minst under jakt eller løp.

Dagsrasjonen bør deles på minst to prosjoner. Det bør ikke fores for nært opp til harde treningsøkter. I tidsrommet 1 time før trening/løp bør det ikke gis hundefor. Vann er det imidlertid viktig at hunden får mest mulig av både før, under og etter harde fysiske anstrengelser. Uttørring vil raskt redusere yteevnen dramatisk.

Råd om foring av hund under jakt og løp

Om morgenen gis 1/3-1/2 rasjon, helst 2-3 timer før jakt/løpstart. Under trening/ løp/jakt er det viktig med foring ca. hver 2. time. Det er viktig at hunden ikke arbeider på helt tom mage. Ca. 1 time etter avsluttet jakt/løp gis hovedmåltidet.

Aller viktigst er det at hunden får nok vann under jakta/løpet. Hvis det ikke finnes vann i terrenget, må hunden gis medbrakt vann jevnlig. Dehydrering vil redusere yteevnen dramatisk.

Hard trening og jakt/løp fører til økt stress hos hunden og enkelte kan få redusert appetitt. For å øke foropptaket kan litt våtfor eller fersk/frysetørket vom blandet med tørrfôret gjøre rasjonen mer smakelig. I tilfeller der det er vanskelig å opprettholde hundens hold, kan dette være en effektiv måte å øke foropptaket på.

Foringstips for eldre hunder og hunder som lett blir overvektige...  

Med økende alder nedsettes evnen til å fordøye og omsette næringsstoffer fra hundeforet. Hundens immunforsvar reduseres slik at den er mer utsatt for fordøyelsesforstyrrelser, infeksjoner og helseproblemer generelt. Derfor er riktig foring ekstra viktig.

Eldre hunder er ofte lite aktive, og dermed har de lett for å bli overvektige hvis vi ikke er nøye med å rasjonere hundeforet riktig og samtidig sørge for nok mosjon. Eldre hunder er pgså spesielt ømfintlige for overforsyning av protein og enkelte mineraler som f.eks. kalsium, fosfor og salt (natrium). Videre er opptaket av enkelte vitaminer lågt samtidig som ekstra tilførsel er positivt med hensyn til å styrke immunforsvar, redusere stress og forsinke aldringsprosessen.

Riktig energi og proteintilførsel gir hunden god helse

Hundefôr til en eldre hun bør ha et moderat energiinnhold, og energien bør hovedsakelig fra lettfordøyelige karbohydrater og fett. Dermed oppnås en effektiv energiomsetning som ikke belaster eldre hunders stoffskifte unødig.

Kostfiber og en del vannløselig fiber i hundeforet gir økt metthetsfølelse over lang tid. Dermed vil hunden til tross for relativt små dagsrasjoner, føle seg mett i lang tid etter foring. Dette reduserer stress og uro, som kan oppstå i forbindelse med en slankeprosess. 

Mineraltilførsel viktig for helsa

Mineralene natrium, kalium og klor kalles også elektrolytter. I tillegg til påvirkning på nerve- og muskelfunksjoner og regulering
av syre – basebalansen, regulerer disse elektrolyttene også væskebalansen i kroppen. I forbindelse med foring av hund er det for det første viktig at forholdet mellom disse tre mineralene innbyrdes er riktig. Videre er også det totale innhold av elektrolytter av betydning.

Riktig foring gir hunden bedre helse

I forbindelse med aldring reduseres hundens immunforsvar.
Det har vist seg at en spesiell type betaglukaner ekstrahert fra bakegjærkultur påvirker alle enmagede dyr sitt immunforsvar positivt når de tilsettes hundeforet. Forklaringen på dette er at ved en moderat stimulering av immunapparatet hos hunden vil den raskere kunne angripe og ta knekken på inntrengere (sykdomsframkallende mikroorganismer).

Bedre fordøyelse og tarmhelse med inulin fra sikorirot

Inulin virker positivt i hundens tarm, ved at det stimulerer til økt produksjon av mjølkesyrebakterier og bifidobakterier. Mjølkesyrebakterier stabiliserer tarminnholdet og faren for oppblomstring av uønskede og sykdomsframkallende bakterier reduseres. Det samme gjør bifidobakterier, samtidig som de har positiv effekt på hundens immunforvar.

I tillegg vil inulin påvirke hundens gjødselkonsistens positivt og faren for både forstoppelse og diaré reduseres. Uønsket baktarmsgjæring med illeluktende gassproduksjon vil også minimeres.

Livsviktige fettsyrer – omega-3/omega-6

Marine oljer er bra for pelsen. I tillegg er det viktig med et høyt innhold av de livsviktige omega-3 fettsyrene EPA og DPA, som sammen med et ekstra høyt innhold av vitamin E og C er bra for hundens helse.